Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „Nezařazené“

Tak jak to tedy vlastně je s těmi „strategiemi“?

Přečetl jsem si dva materiály a věru nejsem z nich moudrý. Oba dva se týkaly pojmu, který je neustále prezentován, je obsažen v každém ŠVP, ale zřejmě jsou na něj různé názory: strategie k rozvoji klíčových kompetencí.

Celý příspěvek »


Vedení školy a ŠVP

Když tak probírám své zkušenosti ze škol a porovnávám je, tak si stále více uvědomuji nezastupitelnou roli ředitele při zavádění kurikulární reformy. Dva krajní postoje ředitelů jsou asi tyto: účastní se konzultace, zajímají se a podporují svého koordinátora. (Někdy je to zástupce ředitele). Druhý krajní přístup: nemají zájem, veškerou agendu, související s tvorbou ŠVP předávají koordinátorovi. Někdy  ho alespoň formálně podpoří, někdy ani to ne. Setkal jsem se i se situací, kdy ředitel koordinátorovi sebral osobní ohodnocení po napsání ŠVP, ale „funkci“ mu nechal.  A když pak porovnávám kvalitu ŠVP a hlavně „změnu, která tím nastala“ ve škole, vychází mi mi jednoznačné zjištění: tam, kde ředitelé nedávají dostatečný důraz na naplánování a zavádění změny podle ŠVP, tam je to jen formální proces, který se praktické výuky vůbec nedotkl. Jejich zodpovědnost však je jednoznačná: oni jsou zodpovědni za stav na škole. Jejich laxní přístup se projeví v okamžiku, kdy se začne kontrolvoat nejen formální správnost ŠVP, ale jeho praktická realizace ve škole. Jen aby to pak „neodnesli“  jen učitelé.


Tak jsem byl na jedné škole.

Abyste rozuměli: jsem konzultant NIDV a jezdím po školách. Snažím se jim pomoci. Pozvala si mne jedna škola. Už jak jsem tam přišel, cítil jsem špatnou energii. Co se jim, chudákům stalo? Inspekce zhodnotila jejich ŠVP jako nedostatečný. Oni se s tím lopotili jak nejlépe uměli, přišla paní inspektorka a napsala jim do hodnocení, že jejich výstupy neodpovídají výstupům v RVP. Paní inspektorce tvrdili, že to dělali přesně podle RVP, ale některé výstupy rozpracovali do několika dílčích. A ona jim řekla, že nejlepší je opsat výstupy z RVP. Nechtěla se nechat přesvědčit že tam všechny jsou. Jejich upřímná snaha rozpracovat si výstupy podle Bloomovy taxonomie do několika dílčích, které mohly postupně se žáky zvládat, narazila na OMEZENOST. A zase jedna „facka“ iniciativním učitelům. Není důležité, aby ŠVP byl materiál, který opravdu slouží, ale FORMLISMUS. A já, chudák, byl ten hromosvod, na kterého ty nářky a ten vztek padl.


Tak jsem tady.

Sedím u počítače, sleduji co se děje na portále, pročítám příspěvky. Dlouho nic, ale teď se jaksi objevila potřeba také psát. A to proto, že jsem plný emocí, postřehů a uvědomuji si, že to musí ven už jen kvůli psychickému zdraví. POhybuji se ve školském prostředí vlastně od svých šesti let. Žák, student, učitel a nyní lektor DVPP, konzultant škol. Jezdím po školách, pokouším se jim pomoci a sleduji jak to je těžké. Takže mé úvahy někdy nebudou moc veselé.